Отмяна на търг за отдаване под наем

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
126
Дата на публикуване: 
30.08.2021 г. - 10:04 ч.

Във връзка с чл. 36, ал. 4 от НРУУПОППТДОУК Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София-2000” ЕАД СЕ ОТМЕНЯ, във връзка с допусната техническа грешка в утвърдената документация за провеждане на търга.

Приложени документиSize
PDF icon Отмяна на обява за търг71.87 KB