Търг за отдаване под наем 28.09.21

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
127
Дата на публикуване: 
10.09.2021 г. - 10:39 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:00 ч. на 27.09.2021
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 11 53, 088 446 70 32

“Спортна София - 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

Открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София - 2000” ЕАД, находящи се в:

  1. Открити и закрити стационарни рекламни елементи в Спортен комплекс “Зона Б-5” – с площ от 370 м2, находящ се в “Зона “Б-5”, ул. “Българска морава” № 2;
  2. Открити стационарни рекламни елементи в Спортен комплекс парк “Борисова градина”, с площ от 360 м2, находящ се в парк “Борисова градина”.

За срок от 3 (три) години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търг118.85 KB