Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг 10.11.22

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
съгласно чл.36 и чл.38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
129
Дата на публикуване: 
10.11.2022 г. - 11:46 ч.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н Средец, спортен комплекс парк “Борисова градина”, собственост на “Спортна София -2000” ЕАД, с предназначение – бирария, за срок от 3 (три) години.
  2. Недвижим имот с площ от 1850 кв.м, съставляващ реална част от УПИ I, с идентификатор 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 находящ се в гр. София, р-н “Връбница”, кв. 3, м. “бул. Сливница”, собственост на “Спортна София 2000” ЕАД, начин на ползване – за открит паркинг, за срок от 3 (три) години.
Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга150.71 KB