Конкурс за отдаване под наем 29.12.22

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
130
Дата на публикуване: 
29.12.2022 г. - 12:07 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на12.01.2023 г., включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 0884467032

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв.м, РЗП 362,25 кв.м, находящ се в гр. София, местност “Алеко”, парк “Витоша”, включен в капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 /три/ години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса121.41 KB