Търг за отдаване под наем 03.12.19

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
113
Дата на публикуване: 
03.12.2019 г. - 10:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 18.12.2019 г., включително.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 08 34, 02 822 11 53, 088 834 78 05

Търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв.м и РЗП – 362,25 кв.м, находящ се в гр. София, местността “Алеко”, парк “Витоша”, включен в капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 (три) години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга86.49 KB