Обява за обществена поръчка - Охрана и СОТ 24.02.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
114
ID Номер в АОП: 
9096579
Дата на публикуване: 
24.02.2020 - 15:29
Срок за подаване на документи: 
06.03.2020 - 17:00
Адрес за подаване на документи: 
гр. София, ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 11 53, 02 822 08 34

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.