Протокол № 1

Регистрационен номер в Профил на купувача: 
115
Дата на публикуване: 
10.03.2020 - 15:30

Конкурсната комисия констатира, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, поради което са налице условията по чл.188, ал.2 от ЗОП и срокът за получаване на оферти следва да бъде удължен с 3 /три/ дни.

Приложени документиSize
PDF icon Протокол № 1332.52 KB