Протокол № 2

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
117
Дата на публикуване: 
30.03.2020 - 15:01

Протокол № 2 от работата на Комисия за извършване на подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за обществената поръчка със „СЕКЮРИТИ ГРУП 7” ЕООД, ЕИК 130214139.

Приложени документиSize
PDF icon Протокол № 2397.04 KB