Решение за избор на изпълнител

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
118
Дата на публикуване: 
30.03.2020 - 15:15

Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

На основание чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП е определен изпълнител на обществената поръчка - “СЕКЮРИТИ ГРУП 7” ЕООД, ЕИК 130214139.

Приложени документиSize
PDF icon Решение за избор на изпълнител149.76 KB