Търг за отдаване под наем 11.08.21

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
125
Дата на публикуване: 
11.08.2021 г. - 09:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 31.08.2021

“Спортна София - 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

Открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София - 2000“ ЕАД, находящи се в:

  1. “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2
  2. Парк “Борисова градина”

За срок от 3 (три) години.

Търгът е отменен на 30.08.2021 г.!

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търг109.12 KB