Конкурс за отдаване под наем 19.05.23 (1)

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
132
Дата на публикуване: 
19.05.2023 г. - 12:00 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 02.06.2023 г., включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
0884467032

I. Част от недвижим имот – празен терен с площ от 2,0 /два/ кв.м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, за разполагане на самоподаваща машина за вода и напитки, с монетен и банкнотен механизъм, в сграда, за срок от 3/три/ години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса105.58 KB