Доставка и монтаж на оборудвани кабини и контейнери за спортен комплекс

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
31
ID Номер в АОП: 
9044516
Дата на публикуване: 
04.08.2015 г. - 22:01 ч.
Срок за подаване на документи: 
13.08.2015 г. - 17:00 ч.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София, ул. “Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
02/ 8221153, 02/ 8220834

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9044516

Изискванията към участниците и към техническите параметри на доставките са подробно изписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на „Спортна София - 2000” ЕАД

Приложени документиSize
PDF icon Публична покана524.86 KB
Microsoft Office document icon Приложения към публична покана290.5 KB