Конкурс за отдаване под наем на рекламни площи

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
34
Дата на публикуване: 
20.08.2015 г. - 12.45 ч.

СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД

Обявява конкурс, съгл. чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на «Спортна София - 2000» ЕАД, находящи се в “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2 и в парк “Борисова градина”.

Начална годишна наемна цена за обекта – 4,000 (четири хиляди) лева, без ДДС

Депозит за участие – 150 (сто и петдесет) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 16:30ч.

Банкова сметка на «Спортна София - 2000» ЕАД:

  • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC: SOMBBGSF
  • Общинска банка АД

Конкурсната документация се получава на адрес:

София, ул. “Българска морава” № 2,
тел.: 8220834; 8221153, от 09:00-16:30 часа, до 04.09.2015г. (вкл.),
срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС),
внесени в посочената банковата сметка.

Оферти за участие се приемат:

Всеки работен ден от 09:00-16:30 часа до 07.09.2015 г. (вкл.),
в седалището на Дружеството на горния адрес.

Търгът ще се проведе:

На 08.09.2015 г. от 10:00 часа
в административната сграда на Дружеството,
гр. София, ул. “Българска морава” № 2

Приложени документиSize
PDF icon Заповед № 15 / 14.08.201552.01 KB