Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
36
ID Номер в АОП: 
9046036
Дата на публикуване: 
17.09.2015 г. - 15:49 ч.
Срок за подаване на документи: 
05.10.2015 г. - 17:00 часа
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 8221153, 02/ 8220834

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9046036.

Приложени документиSize
PDF icon Публична покана608.18 KB
PDF icon Приложения към публична покана444.56 KB