Търг за отдаване под наем на имот в район Студентски

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
42
Дата на публикуване: 
22.01.2016 г. - 14:10 ч.
Срок за подаване на документи: 
09.02.2016 г.

Търг с тайно наддаване, съгл. чл.15 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща терен с площ от 9 036 кв.м., находящ се в град София, район „Студентски“, кв. 83, пл. № 1

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга58.9 KB