Обява за обществена поръчка - Обект Спортна база

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
48
Дата на публикуване: 
02.08.2016 г. - 15:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
12.08.2016 - 17:00
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 8221153, 02/ 8220834

Предмет на поръчката: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект по всички части, за реконструкция, пристройка и надстройка на обект “СПОРТНА БАЗА”, находящ се в УПИ II, кв. 1 А, м. “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2, по плана на парк “Възраждане”, гр. София.