Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
56
Дата на публикуване: 
15.09.2016 г. - 12:58 ч.
Срок за подаване на документи: 
30.09.2016 г.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 8220834, 02/ 8221153

Търг с тайно наддаване, съгласно чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

  1. „САМОСТОЯТЕЛНО, ОБОСОБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 64.10 кв.м, ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧОС, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, „РАЙОН СРЕДЕЦ“, СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“ - за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ“- ЗА БИРАРИЯ.
  2. „1850 кв.м, СЪСТАВЛЯВАЩИ РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ I, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2824.2429, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, Р-Н „ВРЪБНИЦА“, кв.3, м. „бул. СЛИВНИЦА“, за срок от 3 /ТРИ/ години - ЗА ПАРКИНГ.
Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга55.43 KB