Обява за обществена поръчка - Доставка на сервизирана машина за поддържане, рязане и заливане на лед

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
63
ID Номер в АОП: 
756995, 756997
Дата на публикуване: 
09.11.2016 г. - 17:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
29.11.2016 г. - 17:00 ч.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 8221153, 02/ 8220834

Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка с предмет: Доставка на сервизирана машина за поддържане, рязане и заливане на лед – автономна, за обект “Ледена пързалка”, находящ се в многофункционален спортен комплекс “Зона Б-5” по плана на парк “Възраждане”.