Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
77
Дата на публикуване: 
14.06.2017 г. - 19:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
29.06.2017 г. до 16:30 ч.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижими имоти и движими вещи, както следва:

1.1. Сгради, находящи се в недвижим имот „Конна база „Борисова градина”.
1.2. Работни и продуктивни животни – 5 (пет) броя коне.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурс за отдаване под наем66.54 KB