Търг за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
78
Дата на публикуване: 
23.06.2017 г. - 11:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 07.07.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м, с административен адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, съгласно АЧОС № 412/ 30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търг за отдаване под наем66.04 KB