Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
87
Дата на публикуване: 
12.01.2018 - 11:51
Срок за подаване на документи: 
26.01.2018, включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 822 08 34; 02/ 822 11 53, 088 834 78 05

Конкурс за отдаване под наем на Поземлен имот, находящ се в р-н Панчарево, с. Долни Пасарел, м.“Щъркелово гнездо“, включен в капитала на "Спортна София - 2000" ЕАД, за срок от 10 /десет/ години, със задължение за инвестиция.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурс за отдаване под наем86.94 KB