Търг за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Дата на публикуване: 
30.05.2018 г. - 16:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 13.06.2018 г., включително.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 08 34, 02 822 11 53, 088 446 70 32

«Спортна София-2000» ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот, представляващ част от терен с площ от 6 /шест/ кв.м., находящ се в Спортен комплекс, гр.София, ул. “Българска морава” № 2, собственост на “Спортна София-2000” ЕАД, съгласно АЧОС №1314/ 23.04.2013 г., за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търг92.34 KB