Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
Решение № 561 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
95
Дата на публикуване: 
14.08.2018 г. - 12:12 ч.
Срок за подаване на документи: 
Последния работен ден, предхождащ датата на търга
Адрес за подаване на документи: 
седалището на “Спортна София - 2000” ЕАД от 10:00 до 17:00 часа.
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 08 34, 02 822 11 53

„Спортна София-2000” ЕАД обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Реална част от УПИ І-за жилищно строителство и трафопост, кв.3 /трети/, м. бул. „Сливница”, предствляваща поземлен имот с идентификатор 68134.2824.2429 по КККР, с площ 3 832 /три хиляди осемстотин тридесет и два/ кв.м, находяща се в гр. София,
р-н „Връбница”, АЧОС № 2862/09.12.2013 г. на р-н „Връбница” – СО.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търг за продажба на недвижим имот95.11 KB