Обява за обществена поръчка - Вертикална планировка 16.10.18

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
97
ID Номер в АОП: 
9081985/16.10.2018
Дата на публикуване: 
16.10.2018 - 17:47
Срок за подаване на документи: 
31.10.2018 до 17:00 ч.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, в администрацията на Възложителя
Телефон за контакти: 
02 822 11 53, 02 822 08 34

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ УНИПАВАЖ НА АЛЕЙНА МРЕЖА С ПЛОЩ ОТ 2500 КВ.М. В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩ СЕ В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“, „ЗОНА Б-5-4“, УЛ. „БЪЛГАРСКА МОРАВА“ № 2, УПИ II, КВ.1А.