Профил на купувача

Обява за обществена поръчка - Обект Спортна база

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
48
Дата на публикуване: 
02.08.2016 г. - 15:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
12.08.2016 - 17:00

Предмет на поръчката: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект по всички части, за реконструкция, пристройка и надстройка на обект “СПОРТНА БАЗА”, находящ се в УПИ II, кв. 1 А, м. “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2, по плана на парк “Възраждане”, гр. София.

Търг за отдаване под наем на имот в София, Зона Б-5-4

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
45
Дата на публикуване: 
23.06.2016 г. - 17:46 ч.
Срок за подаване на документи: 
07.07.2016 г.

Търг с тайно наддавене, съгласно чл.13 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение от 100 (сто) кв.м на приземен етаж със самостоятелен вход и терен от 25 (двадесет и пет) кв.м пред помещението с предназначение за Кафе-клуб за целогодишно ползване”, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”, Зона Б-5-4, ул. „Българска морава” № 2 за срок от 3 (три) години.

Конкурс за отдаване под наем на Обект Конна база

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
44
Дата на публикуване: 
18.04.2016 г. - 12:47 ч.
Срок за подаване на документи: 
04.05.2016 г.

Конкурс, съгласно чл. 17 от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на Обект “Конна база”, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина”, бул. “Драган Цанков” № 1.

Търг за отдаване под наем на имот в район Студентски

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
42
Дата на публикуване: 
22.01.2016 г. - 14:10 ч.
Срок за подаване на документи: 
09.02.2016 г.

Търг с тайно наддаване, съгл. чл.15 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща терен с площ от 9 036 кв.м., находящ се в град София, район „Студентски“, кв. 83, пл. № 1

Конкурс за отдаване под наем на Ледена пързалка

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
40
Дата на публикуване: 
04.12.2015 г. - 19:16 ч.
Срок за подаване на документи: 
21.12.2015

Конкурс, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:
“Подобект 3 - Ледена пързалка”,
находящ се в спортния комплекс на “Спортна София - 2000” ЕАД,
гр. София, “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2.

Конкурс за отдаване под наем на Ледена пързалка

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
39
Дата на публикуване: 
17.11.2015 г. - 19:04 ч.
Срок за подаване на документи: 
02.12.2015

Конкурс, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:
“Подобект 3 - Ледена пързалка”,
находящ се в спортния комплекс на “Спортна София - 2000” ЕАД,
гр. София, “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2.

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
36
ID Номер в АОП: 
9046036
Дата на публикуване: 
17.09.2015 г. - 15:49 ч.
Срок за подаване на документи: 
05.10.2015 г. - 17:00 часа

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9046036.

Конкурс за отдаване под наем на рекламни площи

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
34
Дата на публикуване: 
20.08.2015 г. - 12.45 ч.

Конкурс за отдаване под наем на открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на «Спортна София - 2000» ЕАД, находящи се в “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2 и в парк “Борисова градина”.

Оферти за участие се приемат до 07.09.2015 г. (вкл.). Търгът ще се проведе на 08.09.2015 г.

Доставка и монтаж на оборудвани кабини и контейнери за спортен комплекс

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
31
ID Номер в АОП: 
9044516
Дата на публикуване: 
04.08.2015 г. - 22:01 ч.
Срок за подаване на документи: 
13.08.2015 г. - 17:00 ч.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9044516

Изискванията към участниците и към техническите параметри на доставките са подробно изписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на „Спортна София - 2000” ЕАД

Търг за отдаване под наем (26.05.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Недвижим имот, част от терен, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, с площ от 15,0 кв.м, находящ се в р-н «Средец», Спортен комплекс парк «Борисова градина», алея откъм бул. «Драган Цанков».

Оферти за участие се приемат до 25.05.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г.

Дата на публикуване: 07.05.2015 - 17:21:25

Pages