Профил на купувача

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти (16.09.2014)

«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:

І. РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ І - ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАФОПОСТ - находящо се в гр. София, р-н "Връбница";

ІІ. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА И ТЕНИС КОРТОВЕ - находящо се в гр. София, р-н "Студентски", ж.к. "Студенски град".

Търгът ще се проведе на: 16.09.2014 г.

Търг за отдаване под наем (23.05.2014)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Част от ДМА с площ от 6 кв.м, находяща се в гр. София, р-н "Средец",
  парк "Борисова градина", алея откъм бул. "Драган Цанков".

Оферти за участие се приемат до 22.05.2014 г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 23.05.2014 г.

Търг за отдаване под наем (21.12.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Общински имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа,
  със застроена площ от 77 кв.м, находяща се в парк "Витоша", м. "Алеко",
  район "Витоша"

Оферти за участие се приемат до 20.12.2013г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 21.12.2013 г.

Търг за отдаване под наем (15.10.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл.13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, находящо се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина” – спортен комплекс.

Оферти за участие се приемат до 14.10.2013 г.
Търгът ще се проведе на 15.10.2013 г.

Търг за отдаване под наем (30.09.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 1. Реална част от УПИ I, квартал 3, м. бул.“Сливинца” с площ от 1 850 кв.м, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”
 2. Част от терен, с площ от 2.0 (два) кв.м, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, м. “Борисова градина”

Срок за подаване на документи: 27.09.2013 г.
Дата за провеждане на търга: 30.09.2013 г.

Търг за отдаване под наем на общински имоти

СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
за отдаване под наем на:

 1. Общински имот, представляващ празно място - 8,700 кв.м, част от имот пл. № 972 по кад. лист Г-26-13-Б, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

 2. Общински имот, представляващ сграда на два и един етажа със застроена площ 755 кв.м – ресторант “Щъркелово гнездо” и терен от 3,000 кв.м, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

Публична покана Подмяна на изкуствена тревна настилка

Спортна София – 2000 ЕАД

Публична покана с предмет Подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс “Борисова градина” и едно в “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2”, включваща доставка и монтаж на нова изкуствена тревна настилка, демонтаж и транспорт на съществуващата тревна настилка, подмяна ограничителните мрежи на игрищата и допълнителни строително – монтажни дейности.

Търг за Кафе-клуб и Търговска площ 5 кв.м

Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 15, ал. 1 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

 • Кафе-клуб - 100 кв.м, находящ се в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2
 • Търговска площ от 5 кв.м в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2 на приземен етаж.

Pages