Профил на купувача

Конкурс за отдаване под наем на Ледена пързалка

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
39
Дата на публикуване: 
17.11.2015 г. - 19:04 ч.
Срок за подаване на документи: 
02.12.2015

Конкурс, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:
“Подобект 3 - Ледена пързалка”,
находящ се в спортния комплекс на “Спортна София - 2000” ЕАД,
гр. София, “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2.

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
36
ID Номер в АОП: 
9046036
Дата на публикуване: 
17.09.2015 г. - 15:49 ч.
Срок за подаване на документи: 
05.10.2015 г. - 17:00 часа

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9046036.

Конкурс за отдаване под наем на рекламни площи

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
34
Дата на публикуване: 
20.08.2015 г. - 12.45 ч.

Конкурс за отдаване под наем на открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на «Спортна София - 2000» ЕАД, находящи се в “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2 и в парк “Борисова градина”.

Оферти за участие се приемат до 07.09.2015 г. (вкл.). Търгът ще се проведе на 08.09.2015 г.

Доставка и монтаж на оборудвани кабини и контейнери за спортен комплекс

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
31
ID Номер в АОП: 
9044516
Дата на публикуване: 
04.08.2015 г. - 22:01 ч.
Срок за подаване на документи: 
13.08.2015 г. - 17:00 ч.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9044516

Изискванията към участниците и към техническите параметри на доставките са подробно изписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на „Спортна София - 2000” ЕАД

Търг за отдаване под наем (26.05.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Недвижим имот, част от терен, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, с площ от 15,0 кв.м, находящ се в р-н «Средец», Спортен комплекс парк «Борисова градина», алея откъм бул. «Драган Цанков».

Оферти за участие се приемат до 25.05.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г.

Дата на публикуване: 07.05.2015 - 17:21:25

Търг за отдаване под наем (16.01.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Терен от 350 кв.м, съставляващ бивш им. пл. № 4, кв. 85 стар, 44 нов, м. "Хаджи Димитър" и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239.86 кв.м, находящи се в гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Вит" и ул. "Клисура"

Оферти за участие се приемат до 15.01.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г.

Търг за отдаване под наем (15.12.2014)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл. 15 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Обект "Конна база", находящ се в гр. София, район "Средец", парк "Борисова градина", бул. "Драган Цанков" №1

Оферти за участие се приемат до 13.12.2014 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 15.12.2014 г.

Обществена поръчка: «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Обществена поръчка: «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4».

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти (16.09.2014)

«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:

І. РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ І - ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАФОПОСТ - находящо се в гр. София, р-н "Връбница";

ІІ. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА И ТЕНИС КОРТОВЕ - находящо се в гр. София, р-н "Студентски", ж.к. "Студенски град".

Търгът ще се проведе на: 16.09.2014 г.

Pages