Профил на купувача

Търг за отдаване под наем (16.01.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Терен от 350 кв.м, съставляващ бивш им. пл. № 4, кв. 85 стар, 44 нов, м. "Хаджи Димитър" и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239.86 кв.м, находящи се в гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Вит" и ул. "Клисура"

Оферти за участие се приемат до 15.01.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г.

Търг за отдаване под наем (15.12.2014)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл. 15 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Обект "Конна база", находящ се в гр. София, район "Средец", парк "Борисова градина", бул. "Драган Цанков" №1

Оферти за участие се приемат до 13.12.2014 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 15.12.2014 г.

Обществена поръчка: «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Обществена поръчка: «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4».

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти (16.09.2014)

«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:

І. РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ І - ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАФОПОСТ - находящо се в гр. София, р-н "Връбница";

ІІ. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА И ТЕНИС КОРТОВЕ - находящо се в гр. София, р-н "Студентски", ж.к. "Студенски град".

Търгът ще се проведе на: 16.09.2014 г.

Търг за отдаване под наем (23.05.2014)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Част от ДМА с площ от 6 кв.м, находяща се в гр. София, р-н "Средец",
  парк "Борисова градина", алея откъм бул. "Драган Цанков".

Оферти за участие се приемат до 22.05.2014 г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 23.05.2014 г.

Търг за отдаване под наем (21.12.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Общински имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа,
  със застроена площ от 77 кв.м, находяща се в парк "Витоша", м. "Алеко",
  район "Витоша"

Оферти за участие се приемат до 20.12.2013г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 21.12.2013 г.

Търг за отдаване под наем (15.10.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл.13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, находящо се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина” – спортен комплекс.

Оферти за участие се приемат до 14.10.2013 г.
Търгът ще се проведе на 15.10.2013 г.

Търг за отдаване под наем (30.09.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 1. Реална част от УПИ I, квартал 3, м. бул.“Сливинца” с площ от 1 850 кв.м, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”
 2. Част от терен, с площ от 2.0 (два) кв.м, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, м. “Борисова градина”

Срок за подаване на документи: 27.09.2013 г.
Дата за провеждане на търга: 30.09.2013 г.

Търг за отдаване под наем на общински имоти

СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
за отдаване под наем на:

 1. Общински имот, представляващ празно място - 8,700 кв.м, част от имот пл. № 972 по кад. лист Г-26-13-Б, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

 2. Общински имот, представляващ сграда на два и един етажа със застроена площ 755 кв.м – ресторант “Щъркелово гнездо” и терен от 3,000 кв.м, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

Pages