Профил на купувача

Търг за отдаване под наем (21.12.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Общински имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа,
  със застроена площ от 77 кв.м, находяща се в парк "Витоша", м. "Алеко",
  район "Витоша"

Оферти за участие се приемат до 20.12.2013г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 21.12.2013 г.

Търг за отдаване под наем (15.10.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл.13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, находящо се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина” – спортен комплекс.

Оферти за участие се приемат до 14.10.2013 г.
Търгът ще се проведе на 15.10.2013 г.

Търг за отдаване под наем (30.09.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 1. Реална част от УПИ I, квартал 3, м. бул.“Сливинца” с площ от 1 850 кв.м, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”
 2. Част от терен, с площ от 2.0 (два) кв.м, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, м. “Борисова градина”

Срок за подаване на документи: 27.09.2013 г.
Дата за провеждане на търга: 30.09.2013 г.

Търг за отдаване под наем на общински имоти

СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
за отдаване под наем на:

 1. Общински имот, представляващ празно място - 8,700 кв.м, част от имот пл. № 972 по кад. лист Г-26-13-Б, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

 2. Общински имот, представляващ сграда на два и един етажа със застроена площ 755 кв.м – ресторант “Щъркелово гнездо” и терен от 3,000 кв.м, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.

Публична покана Подмяна на изкуствена тревна настилка

Спортна София – 2000 ЕАД

Публична покана с предмет Подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс “Борисова градина” и едно в “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2”, включваща доставка и монтаж на нова изкуствена тревна настилка, демонтаж и транспорт на съществуващата тревна настилка, подмяна ограничителните мрежи на игрищата и допълнителни строително – монтажни дейности.

Търг за Кафе-клуб и Търговска площ 5 кв.м

Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 15, ал. 1 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

 • Кафе-клуб - 100 кв.м, находящ се в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2
 • Търговска площ от 5 кв.м в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2 на приземен етаж.

Pages