Профил на купувача

Търг за Кафе-клуб и Търговска площ 5 кв.м

Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 15, ал. 1 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

  • Кафе-клуб - 100 кв.м, находящ се в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2
  • Търговска площ от 5 кв.м в сградата на Комплекс Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2 на приземен етаж.

Pages