Публична покана Подмяна на изкуствена тревна настилка

Спортна София – 2000 ЕАД

Публична покана с предмет Подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс “Борисова градина” и едно в “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2”, включваща доставка и монтаж на нова изкуствена тревна настилка, демонтаж и транспорт на съществуващата тревна настилка, подмяна ограничителните мрежи на игрищата и допълнителни строително – монтажни дейности.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016028.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

Конкурсната документация се получава всеки работен ден на адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, до 07.06.2013г./вкл./ - 12:00 часа, тел. 02/ 8221153, 8220834.

Офертите се предават до 07.06.2013г. - 17:00 часа, на адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8221153, 8220834

* * * * *

С Протокол вх. № 66/11.06.2013г. е утвърдено класирането на допуснатите участници както следва:

1. ДЗЗД "Обединение Спортна София"