Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг 30.09.19

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
112
Дата на публикуване: 
30.09.2019 г. - 17:51 ч.
Срок за подаване на документи: 
15.10.2019 г.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София, ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 08 34, 02 822 11 53

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н Средец, спортен комплекс парк “Борисова градина”, собственост на “Спортна София - 2000” ЕАД, съгласно АОС № 652/11.02.2002 г., срок от 3 (три) години. Имотът ще бъде ползван като бирария.
  2. Недвижим имот с площ от 1850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, в квартал 3, с идентификатор № 68134.2824.2429, с обща площ от 3832 кв.м., находящ се в гр. София, р-н Връбница, м. бул. “Сливница”, собственост на “Спортна София - 2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 412/30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години и начин на ползване – за открит паркинг.
Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга92.6 KB