Конкурс за отдаване под наем 25.04.24

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Отворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
136
Дата на публикуване: 
25.04.2024 г. - 11:16 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 13.05.2024 г., включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
088 446 70 32

Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - терен с площ от 20,0 (двадесет) кв.м, собственост на “Спортна София-2000” ЕАД с идентификатор 68134.305.82, находящ се в гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Българска морава” № 2, за разполагане на преместваем обект– тип каравана за храни и напитки.

Срок за отдаване под наем на обекта - 3 (три) години.
Начална месечна наемна цена – 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса102.67 KB