Конкурс за отдаване под наем 06.07.23

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
134
Дата на публикуване: 
06.07.2023 г. - 12:10 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 20.07.2023 г., включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
0884467032

Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м., с административен адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 /три/ години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса198.48 KB