Конкурс за отдаване под наем 11.06.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
122
Дата на публикуване: 
11.06.2020 г. - 11:21 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16.30 ч. на 25.06.2020 г., включително.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/ 8221153, 0884467032

„Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс, съгласно чл.17, ал.3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м., с административен адрес: гр. София, р-н “Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 412/ 30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса86.02 KB