Конкурс за отдаване под наем 25.09.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
123
Дата на публикуване: 
25.09.2020 г. - 10:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 09.10.2020 г., включително
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02/8220834; 02/8221153; 0884467032

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот с площ от 5,000 кв.м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот с обща застроена площ от 30,150 кв.м, съгласно АОС /частна/ № 639/01.04.2003 г., находящ се в гр. София, район „Студентски”, парцел I, кв.83.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за конкурса83.02 KB